งานบูรณะโครงร่างครั้นเมื่อเกิดสภาวะการอาคารทรุด

เมื่อเกิดสภาวการณ์อาคารทรุดเราต่างวุ่นวายใจที่ต้องพะวงในเรื่องโครง จึงมีแผนการดังนี้

1.1 งานเสริมความมั่นคงของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นวิถีทางที่ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองนํ้หนักบรรทุก พร้อมด้วยช่วยแก้ปัญหาการแอ่นตัวที่ เกินกำหนด ด้วยการเพิ่มเติมอุปกรณ์ด้านนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”

1.2 งานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการฟื้นฟูคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน ไม่ก็ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครงสร้าง, โครงร่างในนํ้าทะเล ไม่ก็องค์ประกอบที่ถูกโดนกับสารเคมี

1.3 งานฟื้นฟูรอยร้าวโครงอาคารทรุด โดยวิถีทาง Epoxy & PU Rasin Injection เป็นการซ่อมแซมคอนกรีตที่เกิดรอยแยกร้าวบนโครงคอนกรีต เพื่อจะเกี่ยวโยงผสมผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมทั้งให้โครงคอนกรีต กลับรองรับนํ้าหนักได้ดังเดิม

1.4 งานอัดซ่อมแซมร่องรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection เป็นการซ่อมบำรุงคอนกรีตที่มีการรั่วซึมของนํ้าผ่านเค้าโครงคอนกรีต โดยการอัดพ่น PU Foamเข้ายังโพรง หรือจุดรั่วซึม

งานซ่อมบำรุง หุ้มผิวคอนกรีต การซ่อม ทาพื้นผิวคอนกรีต มีวัตถุมากมายให้เลือกสรรใช้ เช่นนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการใช้งานของพื้นที่ดังกล่าว

2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การฟื้นฟู ฉาบผิวคอนกรีต ด้วยอุปกรณ์ Epoxy Rasin สำหรับ

– ทาให้ทั่วบริเวณพื้นคอนกรีตหรือที่เปียกชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

– คุ้มกันความชุ่มชื้นชั่วครู่บนพื้นคอนกรีตใหม่และพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

– ทนทานต่อแรงปะทะพร้อมด้วยรอยขีดข่วนได้ดี, ต้านความชื้น,

– คุ้มกันรอยแตกร้าวที่มีขนาดเล็ก ลดแรงหนุนของความชื้นที่มาจากดิน

– มีสีให้เลือกคัดหลากหลายสี (ไล่ตาม Color Chart)