การพัฒนาการขนส่งสินค้าแช่แข็งและประเภทของการจัดเก็บ

สิ่งมีชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นเป็นผู้บุกเบิกการจัดเก็บ พวกเขาเก็บอาหารไว้ใช้เองภายหลังหรือยังเด็ก ปัญหาพื้นฐานคือการดูแลรักษาตัวเองมนุษย์เป็นรูปแบบที่สูงที่สุดและชาญฉลาดที่สุดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สร้างโกดังเก็บและเก็บรักษาอาหาร อาจมีโกดังเก็บของขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าแช่แข็งแต่พวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งอำนวยความสะดวกคลังสินค้าที่ซับซ้อนของวันนี้คลังสินค้าได้วิวัฒนาการมาจากยุ้งฉางซึ่งอารยธรรมโบราณได้สร้างและดูแลรักษา

ไว้สำหรับราชวงศ์และเหล่าบริวาร ในฐานะที่เป็นพาณิชย์เฟื่องฟูคลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกและผู้บริโภค เดิมทีคลังสินค้าขนส่งสินค้าแช่แข็งถูกจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ผลิตผลิตหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์เฉพาะ ภายหลังได้พัฒนาเป็นศูนย์บริการแยกให้แก่ผู้ใช้หลายประเภท

ขณะนี้มีคลังสินค้าหลายประเภทสำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ

ขณะนี้มีคลังสินค้าหลายประเภทสำหรับผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ ด้านล่างนี้เป็นรายการของผู้ใช้บางคนที่รู้จักและสินค้าที่เก็บไว้ในพวกเขาประเภทโรงนาใช้โดยเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปเพื่อเป็นที่พักพิงและห้องเก็บของสำหรับขนส่งสินค้าแช่แข็งอาหารฤดูหนาวอาหารสัตว์สัตว์อุปกรณ์ในฟาร์มและการแบ่งประเภทของทรัพย์สินของครอบครัวอื่น ๆคลังสินค้าขนาดเล็กห้องเก็บของที่ใช้โดยเจ้าของร้านค้าขนาดเล็กสำหรับสินค้าที่ยังไม่สามารถอาศัยในหน้าร้านเพื่อแสดงและขายได้

สิ่งนี้มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะโดยเจ้าของคลังสินค้าเพื่อการพาณิชย์คลังสินค้าขนาดเล็กที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ยกเว้นขนาดและสินค้าที่จัดเก็บ ขนส่งสินค้าแช่แข็งคลังสินค้าประเภทนี้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าและรองรับสินค้าจำนวนมากเช่นป่านเนื้อมะพร้าวแห้งธัญพืชและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ใช้โดยผู้ส่งออกผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง การแยกตัวออกจากประเภทนี้คือร้านค้าปลีกสไตล์คลังสินค้าที่คำนึงถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการลดต้นทุน

คลังสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้อาจสับสนกับคลังสินค้าพาณิชย์

คลังสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนี้อาจสับสนกับคลังสินค้าพาณิชย์ยกเว้นว่ามีสินค้าประเภทอุตสาหกรรมรวมถึงรถยนต์และรถบรรทุกเครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตรและดำเนินการในปริมาณมาก ประเภทนี้เป็นผู้บุกเบิกระบบคลังสินค้าอัตโนมัติประสานงานโดยตัวควบคุมลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติลอจิสติกส์ขนส่งสินค้าแช่แข็งมักใช้สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่ายและผลิตภัณฑ์รวมถึงผลิตภัณฑ์นมเนื้อปลาและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ โดยปกติตู้เย็นคลังสินค้าประเภทนี้ให้บริการสำหรับการจัดเก็บระยะสั้นหรือการจัดเก็บระยะยาว รายการที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายจะถูกจัดเก็บอย่างไม่มีเงื่อนไขสำหรับการจัดการระยะสั้น

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการบรรจุใหม่อนุญาตให้สิ่งของสามารถทนต่อการจัดเก็บเป็นเวลานานพร้อมกับบทความอาหารที่มีความชื้นต่ำเช่นถั่วและกำไรอื่น ๆที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กเป็นคำที่ใช้สำหรับการจัดเก็บด้วยตนเองซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการด้วยตนเองให้เช่าแก่สาธารณะที่ได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่เช่าพิเศษ บริการขนส่งสินค้าแช่แข็งใช้ล็อคและกุญแจของตนเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าตั้งแต่คลังสินค้าเชิงพาณิชย์ไปจนถึงที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กเจ้าของและผู้ใช้เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่มักจะมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร